Diagnostyka Obrazowa

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 13 kwietnia 2018 roku
08.30–10.00
Sesja I. Klasyczna radiologia (RTG/TK)

Przewodniczący: dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, dr hab. n. med. Jerzy Świerkot, prof. nadzw.

  08.30–08.50Radiologia klasyczna w chorobach reumatycznych
  dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs
  08.50–09.05Diagnostyka niestabilności zęba obrotnika na przykładzie dwóch pacjentów z RZS z wykorzystaniem TK
  lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn
  09.05–09.20Wartość diagnostyczna tomografii komputerowej w diagnostyce tocznia rumieniowatego układowego
  dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
  09.20–09.35Wykorzystanie metody "niskiej dawki" w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w badaniu klatki piersiowej u pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej
  mgr Beata Zwierko
  09.35–09.50Wartość diagnostyczna badań HRCT z wykorzystaniem protokołu niskiej dawki
  dr n. med. Marta Dura
  09.50–10.00Dyskusja
  10.00–10.15Przerwa na kawę
  10.15–11.35
  Sesja II. MRI

  Grant naukowy firmy Abbvie

  Przewodniczący: dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski

   10.15–10.35MRI ręki i stopy w diagnostyce wczesnego zapalenia stawów
   dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski
   10.35–10.55MRI w diagnostyce wczesnych spondyloatropatii zapalnych
   dr hab. n. med. Mariusz Korkosz
   10.55–11.10Czy warto stosować ilościowe metody oceny sacroiliitis w MRI?
   lek. Rafał Wojciechowski
   11.10–11.25Przydatność rezonansu magnetycznego w ocenie morfometrycznej mięśni w zespołach bólowych kręgosłupa
   dr n. o zdr. Przemysław Keczmer
   11.25–11.35Dyskusja
   11.35–12.25
   Uroczyste otwarcie

   Prowadzący: dr Rafał Wojciechowski, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.

    11.55–12.10Od soli złota do leczenie biologicznego
    prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański,
    w zastępstwie wykład wygłosi dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
    12.10–12.25Od nietoperzy i żołnierzy do błony maziowej — niezwykła historia ultradźwięków
    dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
    12.25–13.25Lunch
    13.25–15.15
    Sesja III. USG cz. I

    Grant naukowy firmy Abbvie

    Przewodniczący: dr n. med. Anna Ciechomska, dr n. med. Marcin Szkudlarek

     13.25–13.35Nowoczesne techniki obrazowania w ultrasonografii
     dr n. o zdr. Paweł Żuchowski
     13.35–13.45Ultrasonograficzna ocena nadżerek w RZS
     dr n. med. Artur Bachta
     13.45–13.55Ultrasonograficzna ocena stopnia zapalenia błony maziowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie wytycznych grupy roboczej EULAR–OMERACT
     dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
     13.55–14.05Ultrasonografia nerwów obwodowych kończyny górnej
     dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs
     14.05–14.15Ultrasonografia w diagnostyce węzłów chłonnych — czy wielkość zawsze ma znaczenie?
     dr n. med. Maciej Lewicki
     14.15–14.25Dyskusja
     14.25–14.35Rola USG narządu ruchu w diagnostyce i leczeniu spondyloartopatii seronegatywnych
     dr n. med. Renata Sokolik
     14.35–14.45Zapalenia stawów przedniej powierzchni klatki piersiowej
     dr n. med. Jacek Fliciński
     14.45–14.55USG klatki piersiowej w chorobach reumatycznych u dzieci
     dr n. med. Tomasz Madej
     14.55–15.05Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce pierwotnego zespołu Sjogrena
     dr n. med. Robert Zwolak
     15.05–15.15Dyskusja
     15.15–15.30Przerwa na kawę
     15.30–17.05
     Sesja IV. USG cz. II

     Grant naukowy firmy Abbvie

     Przewodniczący: dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.,  dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

      15.30–15.55Nie tylko oszczędność — doświadczenia szkockie w diagnostyce ultrasonograficznej i monitorowaniu zapalenia stawów
      dr n. med. Anna Ciechomska
      15.55–16.15Czy istnieją obecnie podstawy, aby monitorować leczenie biologiczne przy pomocy USG? Perspektywa duńska
      dr n. med. Marcin Szkudlarek
      16.15–16.35Nietypowy obraz ultrasonograficzny we wczesnym okresie chorób zapalnych - na co trzeba zwrócić uwagę
      dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
      16.35–16.55Ultrasonografia we wczesnym zapaleniu stawów
      dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
      16.55–17.05Dyskusja
      17.05–18.35
      Sesja V. Kapilaroskopia

      Grant naukowy firmy Abbvie

      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal, dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

       17.05–17.25Znaczenie kapilaroskopii we współczesnej reumatologii — nowe wyzwania i perspektywy
       prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal
       17.25–17.45Dziecko z objawami choroby reumatycznej — kiedy wykonać badanie kapilaroskopowe?
       dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
       17.45–17.55Przydatność kapilaroskopii w ocenie zmian w mikrokrążeniu pod wpływem stosowanego leczenia
       dr n. med. Ewa Wielosz
       17.55–18.05Jakie znaczenie ma rozpoznanie mikroangiopatii u pacjenta z objawem Raynauda?
       dr n. med. Ewa Morgiel
       18.05–18.15Kapilaroskopia w chorobach spoza spectrum twardziny
       lek. Agnieszka Kęsiak
       18.15–18.25Jakie parametry badania kapilaroskopowego powinny być oceniane w diagnostyce chorób reumatycznych?
       lek. Magdalena Banaszek-Mućka
       18.25–18.35Dyskusja
       Sobota, 14 kwietnia 2018 roku
       09.00–10.30
       Sesja VI. RZS/ MIZS

       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.

        09.00–09.10Zasady diagnostyki obrazowej w MIZS
        Grant naukowy firmy Sandoz
        dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.
        09.10–09.20Remisja w MIZS a leczenie biologiczne
        Grant naukowy firmy Sandoz
        dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw.
        09.20–09.40Echokardiografia w RZS
        Grant naukowy firmy Abbvie
        prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska
        09.40–10.00Miejsce inhibitorów JAK w leczeniu RZS zgodnie z rekomendacjami EULAR 2016
        Grant naukowy firmy Pfizer
        prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
        10.00–10.20Obrazowanie w RZS — przypadki kliniczne
        Wykład sponsorowany firmy Eli Lilly
        dr n. med. Bogdan Batko
        10.20–10.30Dyskusja
        10.30–11.40
        Sesja VII. Korzyści z badań obrazowych w diagnostyce i monitorowaniu chorób autoimmunologicznych.

        Sesja sponsorowana firmy Roche

        Przewodniczący: dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw., dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw.

         10.30–10.50Diagnostyka ultrasonograficzna olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
         dr n. med. Marcin Milchert
         10.50–11.10Monitorowanie skuteczności leczenia biologicznego za pomocą USG — doświadczenia własne
         dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
         11.10–11.30Zastosowanie MRI w monitorowaniu zahamowania progresji zmian stawowych
         dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw.
         11.30–11.40Dyskusja
         11.40–12.00Przerwa na kawę
         12.00–13.20
         Sesja VIII. Spondyloartropatie zapalne

         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

          12.00–12.20Nowe poglądy na temat patogenezy i leczenia łuszczycowego zapalenia stawów
          Grant naukowy firmy Novartis
          prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
          12.20–12.40Jakość życia związana ze zdrowiem, jako cel terapii w chorobach reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem łuszczycowego zapalenia stawów
          Wykład sponsorowany firmy MSD
          prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
          12.40–13.10Diagnostyka obrazowa i leczenie biologiczne kobiet w wieku rozrodczym
          Wykład sponsorowany firmy UCB
          dr hab. n. med. Jerzy Świerkot, prof. nadzw.
          13.10–13.20Dyskusja
          13.20–14.10
          Sesja IX. Układowe zapalenie naczyń

          Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski

           13.20–13.40Roactemra — olbrzymi krok w leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
           Wykład sponsorowany firmy Roche
           prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
           13.40–14.00Przydatność diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu ANCA zależnych zapaleń naczyń
           prof. Zbigniew Zdrojewski
           14.00–14.10Dyskusja
           14.10–15.00
           Sesja X. Toczeń rumieniowaty układowy i inne układowe choroby tkanki łącznej

           Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

            14.10–14.30Dlaczego warto wybrać podskórną formę metotreksatu?
            Grant naukowy firmy Teva
            prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
            14.30–14.50Zespół Susaca naśladujący polimialgię reumatyczną. Rola obrazowania MRI w diagnostyce różnicowej
            dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, dr n. med. Magdalena Włoch-Targońska
            14.50–15.00Dyskusja
            15.00–15.30Lunch
            Piątek, 13 kwietnia 2018 roku
            08.30–10.00
            Sesja I. Klasyczna radiologia (RTG/TK)

            Przewodniczący: dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, dr hab. n. med. Jerzy Świerkot, prof. nadzw.

             08.30–08.50
             Radiologia klasyczna w chorobach reumatycznych
             dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs
             08.50–09.05
             Diagnostyka niestabilności zęba obrotnika na przykładzie dwóch pacjentów z RZS z wykorzystaniem TK
             lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn
             09.05–09.20
             Wartość diagnostyczna tomografii komputerowej w diagnostyce tocznia rumieniowatego układowego
             dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
             09.20–09.35
             Wykorzystanie metody "niskiej dawki" w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w badaniu klatki piersiowej u pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej
             mgr Beata Zwierko
             09.35–09.50
             Wartość diagnostyczna badań HRCT z wykorzystaniem protokołu niskiej dawki
             dr n. med. Marta Dura
             09.50–10.00
             Dyskusja
             10.00–10.15
             Przerwa na kawę
             10.15–11.35
             Sesja II. MRI

             Grant naukowy firmy Abbvie

             Przewodniczący: dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski

              10.15–10.35
              MRI ręki i stopy w diagnostyce wczesnego zapalenia stawów
              dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski
              10.35–10.55
              MRI w diagnostyce wczesnych spondyloatropatii zapalnych
              dr hab. n. med. Mariusz Korkosz
              10.55–11.10
              Czy warto stosować ilościowe metody oceny sacroiliitis w MRI?
              lek. Rafał Wojciechowski
              11.10–11.25
              Przydatność rezonansu magnetycznego w ocenie morfometrycznej mięśni w zespołach bólowych kręgosłupa
              dr n. o zdr. Przemysław Keczmer
              11.25–11.35
              Dyskusja
              11.35–12.25
              Uroczyste otwarcie

              Prowadzący: dr Rafał Wojciechowski, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

              prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.

               11.55–12.10
               Od soli złota do leczenie biologicznego
               prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański,
               w zastępstwie wykład wygłosi dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
               12.10–12.25
               Od nietoperzy i żołnierzy do błony maziowej — niezwykła historia ultradźwięków
               dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
               12.25–13.25
               Lunch
               13.25–15.15
               Sesja III. USG cz. I

               Grant naukowy firmy Abbvie

               Przewodniczący: dr n. med. Anna Ciechomska, dr n. med. Marcin Szkudlarek

                13.25–13.35
                Nowoczesne techniki obrazowania w ultrasonografii
                dr n. o zdr. Paweł Żuchowski
                13.35–13.45
                Ultrasonograficzna ocena nadżerek w RZS
                dr n. med. Artur Bachta
                13.45–13.55
                Ultrasonograficzna ocena stopnia zapalenia błony maziowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie wytycznych grupy roboczej EULAR–OMERACT
                dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
                13.55–14.05
                Ultrasonografia nerwów obwodowych kończyny górnej
                dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs
                14.05–14.15
                Ultrasonografia w diagnostyce węzłów chłonnych — czy wielkość zawsze ma znaczenie?
                dr n. med. Maciej Lewicki
                14.15–14.25
                Dyskusja
                14.25–14.35
                Rola USG narządu ruchu w diagnostyce i leczeniu spondyloartopatii seronegatywnych
                dr n. med. Renata Sokolik
                14.35–14.45
                Zapalenia stawów przedniej powierzchni klatki piersiowej
                dr n. med. Jacek Fliciński
                14.45–14.55
                USG klatki piersiowej w chorobach reumatycznych u dzieci
                dr n. med. Tomasz Madej
                14.55–15.05
                Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce pierwotnego zespołu Sjogrena
                dr n. med. Robert Zwolak
                15.05–15.15
                Dyskusja
                15.15–15.30
                Przerwa na kawę
                15.30–17.05
                Sesja IV. USG cz. II

                Grant naukowy firmy Abbvie

                Przewodniczący: dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.,  dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

                 15.30–15.55
                 Nie tylko oszczędność — doświadczenia szkockie w diagnostyce ultrasonograficznej i monitorowaniu zapalenia stawów
                 dr n. med. Anna Ciechomska
                 15.55–16.15
                 Czy istnieją obecnie podstawy, aby monitorować leczenie biologiczne przy pomocy USG? Perspektywa duńska
                 dr n. med. Marcin Szkudlarek
                 16.15–16.35
                 Nietypowy obraz ultrasonograficzny we wczesnym okresie chorób zapalnych - na co trzeba zwrócić uwagę
                 dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
                 16.35–16.55
                 Ultrasonografia we wczesnym zapaleniu stawów
                 dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
                 16.55–17.05
                 Dyskusja
                 17.05–18.35
                 Sesja V. Kapilaroskopia

                 Grant naukowy firmy Abbvie

                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal, dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

                  17.05–17.25
                  Znaczenie kapilaroskopii we współczesnej reumatologii — nowe wyzwania i perspektywy
                  prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal
                  17.25–17.45
                  Dziecko z objawami choroby reumatycznej — kiedy wykonać badanie kapilaroskopowe?
                  dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
                  17.45–17.55
                  Przydatność kapilaroskopii w ocenie zmian w mikrokrążeniu pod wpływem stosowanego leczenia
                  dr n. med. Ewa Wielosz
                  17.55–18.05
                  Jakie znaczenie ma rozpoznanie mikroangiopatii u pacjenta z objawem Raynauda?
                  dr n. med. Ewa Morgiel
                  18.05–18.15
                  Kapilaroskopia w chorobach spoza spectrum twardziny
                  lek. Agnieszka Kęsiak
                  18.15–18.25
                  Jakie parametry badania kapilaroskopowego powinny być oceniane w diagnostyce chorób reumatycznych?
                  lek. Magdalena Banaszek-Mućka
                  18.25–18.35
                  Dyskusja
                  Sobota, 14 kwietnia 2018 roku
                  09.00–10.30
                  Sesja VI. RZS/ MIZS

                  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.

                   09.00–09.10
                   Zasady diagnostyki obrazowej w MIZS
                   Grant naukowy firmy Sandoz
                   dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.
                   09.10–09.20
                   Remisja w MIZS a leczenie biologiczne
                   Grant naukowy firmy Sandoz
                   dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw.
                   09.20–09.40
                   Echokardiografia w RZS
                   Grant naukowy firmy Abbvie
                   prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska
                   09.40–10.00
                   Miejsce inhibitorów JAK w leczeniu RZS zgodnie z rekomendacjami EULAR 2016
                   Grant naukowy firmy Pfizer
                   prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
                   10.00–10.20
                   Obrazowanie w RZS — przypadki kliniczne
                   Wykład sponsorowany firmy Eli Lilly
                   dr n. med. Bogdan Batko
                   10.20–10.30
                   Dyskusja
                   10.30–11.40
                   Sesja VII. Korzyści z badań obrazowych w diagnostyce i monitorowaniu chorób autoimmunologicznych.

                   Sesja sponsorowana firmy Roche

                   Przewodniczący: dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw., dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw.

                    10.30–10.50
                    Diagnostyka ultrasonograficzna olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
                    dr n. med. Marcin Milchert
                    10.50–11.10
                    Monitorowanie skuteczności leczenia biologicznego za pomocą USG — doświadczenia własne
                    dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
                    11.10–11.30
                    Zastosowanie MRI w monitorowaniu zahamowania progresji zmian stawowych
                    dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw.
                    11.30–11.40
                    Dyskusja
                    11.40–12.00
                    Przerwa na kawę
                    12.00–13.20
                    Sesja VIII. Spondyloartropatie zapalne

                    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

                     12.00–12.20
                     Nowe poglądy na temat patogenezy i leczenia łuszczycowego zapalenia stawów
                     Grant naukowy firmy Novartis
                     prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
                     12.20–12.40
                     Jakość życia związana ze zdrowiem, jako cel terapii w chorobach reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem łuszczycowego zapalenia stawów
                     Wykład sponsorowany firmy MSD
                     prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
                     12.40–13.10
                     Diagnostyka obrazowa i leczenie biologiczne kobiet w wieku rozrodczym
                     Wykład sponsorowany firmy UCB
                     dr hab. n. med. Jerzy Świerkot, prof. nadzw.
                     13.10–13.20
                     Dyskusja
                     13.20–14.10
                     Sesja IX. Układowe zapalenie naczyń

                     Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski

                      13.20–13.40
                      Roactemra — olbrzymi krok w leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
                      Wykład sponsorowany firmy Roche
                      prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
                      13.40–14.00
                      Przydatność diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu ANCA zależnych zapaleń naczyń
                      prof. Zbigniew Zdrojewski
                      14.00–14.10
                      Dyskusja
                      14.10–15.00
                      Sesja X. Toczeń rumieniowaty układowy i inne układowe choroby tkanki łącznej

                      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

                       14.10–14.30
                       Dlaczego warto wybrać podskórną formę metotreksatu?
                       Grant naukowy firmy Teva
                       prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
                       14.30–14.50
                       Zespół Susaca naśladujący polimialgię reumatyczną. Rola obrazowania MRI w diagnostyce różnicowej
                       dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, dr n. med. Magdalena Włoch-Targońska
                       14.50–15.00
                       Dyskusja
                       15.00–15.30
                       Lunch

                       Organizator:

                       Via Medica

                       Patronat medialny:

                       TV MED

                       Partner:

                       IKAMED.PL

                       Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                       Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl